Undvik fukt & fuktskador genom rätt fuktspärrteknik

Varför har du fått fukt i din källare undrar kanske du. Det kan vara som så att din källare är under mark och ett ökat vattenflöde i marken har börjat tränga sig in i väggarna när dräneringen slutat fungera.

En fuktspärr kan vara flytande gummi samt olika dukar som används för att hålla fukt & fuktskador borta från lokaler eller ytor.

Tänk på att anlita en kunnig person när du arbetar med fuktspärrsteknik i våtutrymmen, det finns försäkringsbolag som har detta som krav om du ska kunna försäkra våtutrymmet. Ett grundligt och korrekt utfört underarbete är A och O när du ska förhindra fuktskador i ett rum.

Du kan fuktskydda tak, ytterväggar, golv, källarväggar och dränering. Det finns företag som utför hela processen åt både företag och privatpersoner på den svenska marknaden.

När du ser över ett fuktangrepp kanske du kommer fram till att dräneringen är av sämre skick och behöver bytas. Att byta dränering på en fastighet kan ta 1-2 veckor, men är viktigt för att få ett bra framtida fuktskydd om dräneringen är dålig i dagsläget. Om du är duktig är det möjligt att utföra en dränering på egen hand, så länge man planerar arbetet rätt och gör dräneringen grundlig. Vissa moment kan kräva tillstånd från din kommun, kolla upp detta innan du startar igång dräneringsprojektet. När dräneringen är klar kan du se över ett fuktskydd inomhus som kan skydda väggar, tak och golv.
Det finns idag produkter som är bra och håller fukten borta samt ger en god ventilation.

Om du söker efter professionell hjälp är det en god idé att kontakta företag som har certifieringar för att jobba med fuktskador.
Be gärna om referensjobb och hör dig för innan du anlitar en aktör inom fuktspärrteknik. Det är av högsta vikt att arbetet blir korrekt utfört för att du ska ha en fuktsäker fastighet i framtiden.